پایگاه دانش ERP

بازدید کننده گرامی

در این بخش سعی شده است مفاهیم و مطالب مفید درخصوص سیستمهای برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) جهت آشنایی هرچه بیشتر مخاطبان محترم ارائه گردد.

بدیهی است که حقوق مربوط به کلیه مطالب ذکر شده در این بخش متعلق به شرکت باسا می باشد و هرگونه استفاده از این مطالب تنها با ذکر منبع مجاز می باشد

 

معرفی راهکارها