knowledge header

پایگاه دانش

 • شناخت قبل از عمل

پیاده‌سازی سیستم ERP مزایای بی‌شماری را برای سازمان‌ها به ارمغان می‌آورد. این مزایا فراتر از بهبود موقعیت فعلی بوده و هدف اصلی آن تأمین نیازهای دراز مدت سازمان و توانمند نمودن آن در حوزه‌های مختلف می‌باشد. از جمله این حوزه‌ها می‌توان به حوزه‌های استراتژیک، عملیاتی، فنی و مالی اشاره نمود. در ادامه به طور اجمالی به مزایای عمده ERP در هر یک از این حوزه‌ها پرداخته می‌شود:

1- دستاوردهای ERP در حوزه استراتژیک

 • ایجاد نگرش سیستمی در سازمان
 • نظام‌مند نمودن چگونگی انجام فرآیندهای کاری
 • کمک در دستیابی به مزایای رقابتی از طریق بهبود فرایندها
 • توانایی هماهنگی سریع با تغییر شرایط برون سازمانی- تجارت الکترونیکی
 • توانایی هماهنگ نمودن سیستم سازمان با تکنولوژی‌های روز نظیر وب, اینترنت و …
 • توسعه زیرساخت لازم به منظور وارد شدن به بحث کسب و کار الکترونیکی (E-Business)
 • امکان و یا تسهیل توسعه سیستم‌ها و تکنولوژی‌های جدید از جمله [1]JIT
 • ایجاد یکپارچگی سازمانی از بعد اطلاعاتی و افزایش سازگاری اطلاعات موجود در سازمان.

2- دستاوردهای ERP در حوزه عملیاتی

 • بهبود کیفیت اطلاعات و سرعت دستیابی به آن
 • به‌روز نمودن اطلاعات مالی و عملیاتی سازمان
 • کاهش هزینه‌های عملیاتی (پردازش اطلاعات، خرید، فروش، پشتیبانی و تدارکات و …)
 • بهبود تعاملات با مشتریان، تأمین‌کنندگان و پیمانکاران
 • بهبود مدیریت سفارشات
 • سازماندهی و بهینه‌سازی روش‌های ورود داده‌ها در سیستم
 • کاهش زمان تحویل/ توزیع کالا
 • کاهش زمان دوره انبارداری
 • کاهش هزینه‌های دوره‌های نگهداری تجهیزات
 • بهینه‌سازی موجودی سازمان
 • انجام صحیح کارها و کاهش دوباره‌کاری
 • افزایش راندمان کاری کارکنان

3- دستاوردهای ERP در حوزه فنی

 • دسترسی سریع و ایمن به اطلاعات به دلیل طراحی و پیاده‌سازی سیستم‌ها مبتنی بر اینترنت
 • کاهش میزان سطوح آموزشی مورد نیاز جهت مدیریت سازمان به دلیل یکپارچگی سیستم‌ها
 • همبستگی کامل و خودکار بین سیستم‌ها

4- دستاوردهای ERP در حوزه مالی

 • به حداقل رساندن هزینه‌های سازمان (بالاخص هزینه‌های عملیاتی)
 • استفاده بهینه از دارائی‌ها
 • افزایش برگشت سرمایه
 • بهینه‌سازی گردش مالی
 • کاهش زمان بستن حساب‌های مالی (کاهش زمان دوره‌های مالی)
 • کنترل منابع جهت استفاده بهینه

به بیان دیگر مزایای سیستم‌های پشتیبان مدیریت و سیستم‌های پشتیبان عملیات به ترتیب عبارت است از بهینه‌سازی سودآوری و بهینه‌سازی بهره‌وری.

[1]- Just in Time

مشتریان باسا