خبر برتر امروز
شرکت بین المللی انفورماتیک سیستم آوران (باسا) دارای بیش از سه دهه تجربه در زمینه ارائه راهکارهای جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات
اسلایدر

سیستمهای ERP

سیستمهای non-ERP

مراکز داده و شبکه ها

دیگر خدمات