پیاده سازی و استقرار سیستمهای ERP

اين شرکت از سال 1380 فعاليت خود را در جهت تهيه و تأمين راه‌حل‌هاي جامع برنامه‌ريزي منابع سازمان (ERP) آغاز نمود و راه‌حل‌هاي ارائه شده توسط شرکت‌هاي بين‌المللي را مورد بررسي قرار داده و بر اساس کاربردهاي اجرايي دسته‌بندي کرد.

در حال حاضر شركت باسا با بررسي هاي همه جانبه انجام شده و باتوجه به تجربياتي‌كه در طي بيش از يك دهه در زمينه پياده سازي و پشتيباني سيستمهايERP و فارسي‌سازي و استقرار تقويم شمسي در آن به دست آورده است آخرين نسخه محصول Oracle ebusiness Suite  از شركت اوراكل (Oracle) را واجد شرايط همه جانبه براي پياده سازي در ايران وكشورهاي هم جوار دانسته و توصيه  مي­كند.

باتوجه به فعاليت‌هاي اين شرکت در محدوده ERP، و ايجاد ظرفيت‌هاي منحصربفرد در کشور، اين شركت از توانائي‌هاي بالفعلي در پياده‌سازي سيستم‌هاي ERP برخوردار بوده و خدمات زير را در زمينه پروژه‌هاي مرتبط با سيستم ERP براي شرکت‌ها و سازمان‌هاي ايراني ارائه مي‌دهد:

 • اشاعه و ترويج فرهنگ استفاده از ERP در شركت‌ها و سازمان‌هاي دولتي و خصوصي کشور.
 • بررسي محدوده عملکردي شرکت و سيستم‌هاي کاري مرتبط و سيستم‌هاي موجود.
 • شناخت شاخص‌هاي اصلي هر سيستم و گستره آتي آنها.
 • آناليز وضعيت موجود، تحليل نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهديدها
 • تدوين وضعيت مطلوب و تحليل تفاوت‌ها و شكاف‌ها (Gap Analysis)
 • نيازسنجي و امکان‌سنجي براي اجراء و پياده‌سازي سيستم‌هاي ERP.
 • انجام پروژه‌هاي مهندسي مجدد فرآيندهاي كسب و كار (BPR) و مديريت تغيير در سازمان‌ها.
 • پياده‌سازي و اجراي سيستم ERP در سازمان‌ها.
 • مشاوره و نظارت بر اجراي پروژه‌هاي ERP.
 • تدوين مديريت دانش پروژه‌هاي ERP اجرا شده يا در حال اجرا.
 • خدمات پشتيباني و نگهداري از سيستم‌هاي ERP در حال اجرا.
 • تدوين RFP براي طراحي و پياده‌سازي سيستم‌هاي ERP.

 به‌علاوه شركت باسا در زمينه مشاوره، پياده‌سازي، اجرا و پشتيباني سيستم‌‌هاي ERP از همکاری ارزشمند همكاران تجاري توانمندي در داخل و خارج كشور بهره مي‌برد.

از جمله پروژه هاي مهم انجام شده و در دست انجام در زمينه سيستمهاي ERP (Oracle E-Business Suite عبارت است از:

 • بومي سازي ، استقرار و پشتيباني ERP ذوب آهن اصفهان
 • بومي سازي ، استقرار و پشتيباني ERP سنگ آهن گل گهر
 • بومي سازي ، استقرار و پشتيباني ERP صنعت شوينده (پاكسان،گلتاش،ساينا)
 • بومي سازي ، استقرار و پشتيباني ERP گروه شركتهاي رنک زيراكس(نماد آرين، آماد آرين، برگ آرين، ناشوا تکثير)
 • بومي سازي ، استقرار و پشتيباني ERP پتروشيمي رجال
 • بومي سازي ، استقرار و پشتيباني ERP ظريف مصور
 • بومي سازي ، استقرار و پشتيباني ERP سيم و كابل ابهر
 • بومي سازي ، استقرار و پشتيباني ERP پتروشيمي کرمانشاه
 • پياده‌سازي و پشتيباني سيستم مالي متمرکز بانک مسکن بر اساس Oracle e-business suite
 • مطالعات تطبيق دهي سيستم نوين مالي متمرکز شهرداري تهران
 • بومي سازي ، استقرار و پشتيباني ERP شرکت آميزه هاي پليمري ابهر
 • شناخت ، احصا، مدلسازي ، بهبود و طراحي زير ساخت پروژه سيستم جامع برش برنامه ريزي، اداري و مالي سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري مشهد
 • …….
معرفی راهکارها