تاثيرات متقابل معماري سازماني (EA) و سيستم برنامه ريزي منابع سازمان (ERP)

تاثيرات متقابل معماري سازماني (EA) و سيستم برنامه ريزي منابع سازمان (ERP)

ارائه شده در دومین همایش کاربردی معماری سازمانی ایران

معماري سازماني (EA) راهكاري جامع براي همسوسازي استراتژيها، فرايندهاي كسب و كار، سيستمها و تكنولوژي در سازمان است. از طرف ديگر سيستم برنامه ريزي منابع سازمان (ERP) يك سيستم اطلاعاتي جامع براي مديريت موثرتر تمام منابع در يك سازمان است كه اين مديريت از طريق اتوماسيون و يكپارچه كردن تمام فرآيندها و در نتيجه بالا بردن كارايي سازمان بدست مي آيد. يكي از خصوصيتهاي بسيار مهم سيستمهاي ERP آن است كه اين سيستمها بر مبناي Best practiceهاي فرايندهاي سازماني در دنيا ايجاد شده اند.

باتوجه به تعاريف ارائه شده، يكي از راهكارهايي كه در راستاي پياده سازي معماري سازماني در هر سازمان مي تواند پيشنهاد گردد پروژه استقرار و پياده‌سازي سيستم ERP است كه در كليه لايه هاي سازمان اعم از لايه استراتژي، كسب و كار ، سيستمها و تكنولوژي تاثيرگذار است. باتوجه به آنكه تعدادي از سازمانها ممكن است قبل از تدوين معماري سازماني نسبت به پياده‌سازي سيستم ERP اقدام كرده باشند و يا بر اساس معماري سازماني خود تصميم به استقرار سيستم ERP بگيرند آگاهي از تاثيرات متقابل اين دو بر يكديگر بسيار حائز اهميت مي باشد.

در اين سمينار ارتباط مابين EA و سيستمهاي ERP تشريح گرديده و امكان افزايش ضريب موفقيت پروژه هاي معماري سازماني با استفاده از ERP و همچنين امكان افزايش موفقيت پروژه هاي ERP با استفاده از معماري سازماني مورد بررسي قرار مي گيرد. سوال اصلي مطرح در اين سمينار به شرح ذيل مي باشد:

سيستمهاي ERP چه كمكي در اجراي موفق پروژه هاي معماري سازماني خواهند داشت و معماري سازماني چگونه مي تواند براي بهبود پياده سازي و بهره برداري طولاني مدت از سيستمهاي ERP مورد استفاده قرار  گيرد؟

در همين راستا ارتباط تئوريك مابين ERP و EA تشريح گرديده و پتانسيل استراتژيك هريك به تنهايي و دركنار همديگر مورد بررسي قرار مي گيرد. يكي از مباحثي كه در اين سمينار تاكيد ويژه اي بر آن خواهد شد بحث استراتژي رقابتي سازمان و نحوه پوشش آن توسط دو راهكار مطرح (معماري سازماني و سيستم مديريت منابع سازمان) مي باشد. در اين راستا تفاوت استراتژي و كارايي عملكردي مورد بحث قرار گرفته و با توجه به اهميت هر دو، ميزان و حوزه تاثير EA و ERP بر استراتژي رقابتي و همچنين بالا بردن سطح كارايي عملياتي مورد بررسي قرار مي گيرد.

دربخش ديگري از سمينار، فرايند و نحوه تلفيق اين دو مطرح گرديده و به عنوان نمونه‌هاي عملياتي داخلي و خارجي از تعامل موفق EA و ERP فعاليتهاي انجام شده توسط شركت بين المللي انفورماتيك سيستم آوران (باسا) در پروژه هاي ERP خود و همچنين فعاليتهاي انجام شده در پروژه هاي پست دانمارك و شركت بين‌المللي Carlsberg مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت.

درصورت نیاز به دریافت فایل مربوط به این سمینار لطفا درخواست خود را از طریق ایمیل به آدرس Pkarshenas@basaco.net ارسال فرمایید.

معرفی راهکارها