همکاران تجاری

شرکت باسا  در راستای ارائه خدمات بهینه به مشتریان محترم، از همکاري همکاران تجاري توانمندي در داخل و خارج کشور بهره مي برد.

از جمله همکاران معتبر و مجرب خارجي اين شرکت عبارتند از :

  • شرکت جي.تي.اس (Global Technology Services L.L.C)، امارات متحده عربي
  • شرکت Nouvasys، امارات متحده عربي
  • شرکت Hitachi Consulting، هندوستان
  • شركت Bestware، امارات متحده عربي
  • شرکت IMED Solutions، امارات متحده عربي
  • شركت Appslink Consulting، امارات متحده عربي
  • شركتOrasphere Technologies  هندوستان
  • شركت prithvi هندوستان
معرفی راهکارها