مزایای باسا برای آموزش ERP

گذراندن دوره هاي آموزش کاربردي در خصوص قابليتها و توانمنديهاي يکي از بهترين مجموعه سيستمهاي يکپارچه دنيا يعني سيستمهاي کاربردي اوراکل در حوزه:

  • مديريت مالي (Oracle Financial)
  • مديريت زنجيره تامين(Oracle SCM)
  • مديريت منابع انساني(Oracle HRMS)
  • مديريت توليد و قيمت تمام شده(Oracle Manufacturing)
  • مديريت تعميرات و نگهداري(Oracle EAM)
  • و ….

 در شرکت باسا به عنوان

اولين و تنها ارائه کننده دوره هاي آموزشي سيستمهاي کاربردي اوراکل در ايران

مزاياي زير را به همراه دارد:

  • با گذراندن هر يک از دوره ها، کارشناسان شما با قابليتها، توانمنديها ، فرايندهاي بهينه و best practice هاي درنظر گرفته شده در مجموعه ERP اوراکل آشنا شده و مي توانند آموخته هاي فوق را در طراحي و توسعه سيستمهاي جديد به کار بندند و يا آن را در قراردادهاي آتي با پيمانکاران سيستمهاي نرم افزاري خود درنظر داشته باشند.
  • درصورتيکه قصد خريد و استقرار سيستم ERP را داريد مي توانيد با هزينه بسيار کم، ابتدا با قابليتها و امکانات يکي از بهترين ERP هاي دنيا آشنا شده و سپس درخصوص برگزاري مناقصه و انتخاب پيمانکار اقدام نماييد.
  • مدرسان باسا متخصصاني هستند که در دهها پروژه اجرايي ERP در ايران مشارکت داشته اند و با طيف مختلفي از سازمانها آشنايي نزديک دارند.
  • شما مي توانيد با صرف هزينه بسيار اندک (کمتر از يک دهم قيمت دوره هاي اوراکل در امارات) دوره هاي استاندارد و بومي شده اوراکل را در کشور عزيزمان بگذرانيد.
معرفی راهکارها