سرويس‌ها و خدمات تخصصي قابل ارائه

 • مشاوره، اجرا، پياده‌سازي، نظارت و پشتيباني سيستم‌هاي برنامه‌ريزي منابع سازمان (ERP)
 • برنامه‌ريزي استراتژيك فناوري اطلاعات (ITMP)، تهيه طرح جامع فاوا، انجام پروژه هاي معماري سازماني
 • خدمات مشاوره و نظارت بر اجراي پروژه هاي IT
 • مستند‌سازي گردش عمليات سازمان، اصلاح روش‌ها، فرآيندها و سيستم‌ها با رويکرد مهندسي مجدد فرآيندهاي کسب و کار (BPR)
 • مشاوره، تهيه و تأمين زيرساخت‌هاي نرم‌افزاري (سيستم مديريت فرايند، پرتال، امنيت متمركز و …)
 • تحليل، طراحي و توسعه سيستمهاي سفارش مشتري
 • اجراي پروژه‌هاي دولت الکترونيک (طراحي، نصب و اجراي پرتال‌هاي سازماني، ملي و دولتي)
 • نگهداري و پشتيباني از سيستم‌هاي جامع نرم‌افزاري طراحي شده و در حال اجرا
 • ارائه مشاوره ، نظارت ، اجرا و استقرار و تامين تجهيزات مراکز داده
 • ارائه راه حل هاي جامع و تامين تجهيزات و اجراي شبکه هاي LAN و WAN
 • ارائه مشاوره و خدمات فني ، پشتيباني ، نگهداري و تعميرات تجهيزات سخت افزاري و پشتيباني نرم افزار
 • تأمين و ارائه انواع تجهيزات سخت‌افزاري شامل سروهاي HPو IBM و تجهيزات فعال و غير فعال شبکه ( CISCO- 3COM-LINKSYS- FUNDRY… )
معرفی راهکارها