خدمات مشاوره و برنامه ریزی فاوا

با ورود فناوري اطلاعات و ارتباطات به سازمان ها، كسب و كار و استراتژي هاي سازمان ها تحت تاثير قابليت ها و كاربردهاي روزافزون آن قرار گرفته است. در چنين شرايطي كه حركت به سمت استفاده از فاوا گريزناپذير است، بكارگيري صحيح و بهره‌گيري حداكثر از قابليت هاي آن، منوط به وجود استراتژي هايي مختص فاوا است كه بايد بر اساس چارچوب جامعي تدوين شود تا از اثر بخشي آن و همچنين همسويي اش با اهداف و استراتژي هاي كلان سازمان اطمينان حاصل شود.

هرم معماری سازمانی

شركت باسا طي 10 سال گذشته خدمات ارزشمندي در زمينه برنامه ريزي فاوا به سازمانهاي مختلف ارائه نموده است. مهمترين خدمات قابل ارائه توسط واحد خدمات مشاوره اين شركت، عبارت است از:

 • تدوين سند راهبردي (استراتژيك) فناوري اطلاعات و ارتباطات سازمان(ICT Strategic Plan)
 • تدوين طرح جامع فناوري اطلاعات و ارتباطات سازمان (ICT Master Plan)
 • تدوين معماري سازماني (Enterprise Architecture)
 • امكان سنجي ، نيازسنجي و تدوين RFP پروژه ها
 • شناخت، اصلاح و بهبود فرايندهاي سازماني
 • نظارت بر اجراي پروژه ها

اين شركت افتخار دارد كه توانسته سهمي از اين خدمات را در سازمان‌هاي مختلف از آن خود سازد و اميدوار است در اين راه گام‌هاي نويني بردارد. تعدادي از پروژه‌هاي انجام شده در اين زمينه عبارتند از:

 • تدوين سند راهبردي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) استان اصفهان
 • تدوين سند راهبردي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) استان لرستان
 • تهيه طرح جامع فناوري اطلاعات دانشگاه علوم پزشكي شهركرد
 • تدوين معماري سازماني شهرداري مباركه
 • تدوين مدل مرجع معماري سازماني شهرداريهاي استان اصفهان  و تدوين طرح جامع ICT شهرداريهاي خميني شهر، خوراسگان، باغبهادران، كهريزسنگ
 • تهيه و تدوين RFI طرح‌هاي توسعه دوازده‌گانه ICT جزيره کيش
 • شناخت و امكان‌سنجي و تهيه RFP به منظور استقرار سيستم‌هاي جامع و يكپارچه برنامه‌ريزي منابع سازمان (ERP) در شركت برق منطقه‌اي باختر
 • نظارت و كنترل پروژه هاي توسعه پرونده الكترونيك سلامت كشور
 • اصلاح و بهبود فرايندهاي سازمانهاي پايلوت استان اصفهان با رويكرد BPM
معرفی راهکارها