پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPMS)

میزان موفقیت هر سازمان بصورت مستقیم با میزان کارایی و اثربخشی فرایندهای آن ارتباط دارد و درواقع موفقیت یک سازمان در گرو اجرای بهینه کلیه فرایندهای آن با درنظر گرفتن تعاملات بين افراد، نرم‌افزارها و گردش اطلاعاتي است.

BPM MethodologyBPM(مدیریت فرایندهای کسب و کار) روشي يكپارچه و نظام‌مند براي شناسایی، طراحي، اجرا ،پايش و بهبود فرآيندهاي كسب و كار است. هدف از وجود BPM آن است كه بتوان کلیه فرآيندهای سازمان را به منظور دستیابی به نتایج هدف گذاری شده منطبق بر اهداف استراتژیک سازمان مديريت نمود و در این راستا سیستم BPMS ابزاري است براي طراحی، اجرا، پایش و بهبود مستمر فرایندها در  سازمان.

با توجه به این توضیحات، تعدادی از مزیتهای استقرار چرخه مدیریت فرایند با استفاده از ابزارهای مناسب (BPMS) در سازمان را می توان بصورت زیر برشمرد:

  • شناسايي ، اجرا و اصلاح فرآيندها
  • افزايش بهره وري  سازمان
  • مديريت تغييرات بدون اينکه خللي در امور جاري سازمان به وجود بيايد
  • کاهش هزينه هاي مربوط به توسعه برنامه هاي کاربردي در سازمان
  • امکان پياده سازي تدريجي فرآيندهاي سازمان
  • يکپارچه سازي فرآيندها و خدمات
  • تهيه گزارش ها و تحليل هاي اجرايي و مديريتي
  • صدور هشدارها و واکنش هاي خودکار
  • امکان بررسي درصد پيشرفت فعاليتهاي جاري سازمان
  • امکان کنترل و رهگيري وظايف و امور محوله به پرسنل

شرکت باسا  با بررسي نيازهاي بازار و مقايسه محصولات روز دنيا در زمينه BPMS و نيز نظر به توان تخصصي و مديريتي و تجربه موجود در مجموعه خود در زمينه محصولات اوراكل، ارائه راهكارهاي شركت اوراكل در اين زمينه در قالب مجموعه Oracle BPM Suite را براي سازمانهاي بزرگ مناسب دانسته و در حال حاضر به عنوان اولين و تنها ارائه کننده خدمات حرفه اي اين محصول در ايران شناخته شده مي باشد و آمادگي ارائه خدمات مختلف در اين حوزه اعم از مشاوره، نظارت، آموزش،پياده سازي و اجرا را دارد.

 

اطلاعات بیشتر:

       متدولوژی BPM

       قابلیتهای سیستم مدیریت فرایند (BPMS) اوراکل

       امکانات مجموعه Oracle Fusion Middleware

       مزیتهای مجموعه Oracle Fusion Middleware

معرفی راهکارها