پیاده سازی و استقرار سیستمهای هوش تجاری

سازمانهاي مختلف با ابعاد و زمينه هاي كاري متفاوت ممكن است با مشكلات متفاوتي در امر استفاده بهينه از داده هاي موجود در سيستم هايي از قبيل فروش، انبار و مالي مواجه شوند. بطور مشخص مي توان به مسائل زير بعنوان چالش سازمانها در استفاده از داده ها اشاره نمود:

در بسياري از شرايط داده ها در منابع مختلفي قرار دارند و يكپارچه نمودن آنها براي بدست آوردن گزارشات تحليل، عملياتي هزينه بر و زمانگير براي سازمانها مي باشد. نرم افزارهاي عملياتي در سازمان مثل برنامه‌هاي فروش، مالي، منابع انساني، انبار، حقوق دستمزد و … مي تواند گزارشاتي را تا سطح مديران مياني فراهم آورد. كمتر ديده شده كه مديران ارشد از ابزارهاي ذكر شده بعنوان منبع تصميم سازي استفاده نمايند و بيشتر گزارشات مورد نظر آنها توسط مديران مياني و با صرف زمان زياد تهيه مي شود و گاه اين عمليات بصورت روزانه بايد تكرار شود. بدليل نوع طراحي نرم افزارهاي عملياتي ساختن گزارشات حجيم از اطلاعات موجود بسيار كند خواهد بود.

بيشتر گزارشات توليد شده توسط نرم افزارهاي عملياتي گزارشاتي ساده و نمايانگر عمليات انجام شده در سيستم مي باشد و نمي توان بوسيله آنها گزارشات تحليلي و چند بعدي در زمان كوتاه ساخت. در بسياري از مواقع گزارشات ساخته شده ديدگاهي عميق به مديران ارشد براي اتخاذ تصميمات استراتژيك ارائه نمي دهد. پرسنل يك مجموعه براي درك بهتر از شرايط كار نياز به گزارشات تحليل دارند. عدم سهولت در ايجاد چنين گزارشاتي باعث مي شود تا افراد بدنه سازمان از مسير اصلي كار خارج گردند و يا زمان زيادي صرف تحليل شرايط مختلف نمايند.هوش تجاري يا Business Intelligence راهكاري است كه براي شرايط مطروحه پاسخ مناسب ارائه مي دهد.

شركت اوراكل با سابقه طولاني كه در زمينه ارائه محصولات و راهكارهاي مرتبط با هوش تجاري دارد محصول Oracle Business Intelligence خود را با توانمنديهاي بسيار بالا و بصورت كاملا يكپارچه با سيستم ERP خود ارائه مي نمايد. این مجموعه نه تنها برای کلیه سازمانهای نیازمند به هوش تجاری بسیار مفید می باشد بلکه با توجه به يكپارچگي اين سيستم با ERP و تعداد گزارشات مديريتي آماده موجود بر اساس داده هاي سيستم Oracle E-Business Suite ، اين ابزار بهترين راهكار براي سازمانهايي است كه درحال حاضر از راهكار ERP شركت اوراكل به عنوان سيستم يكپارچه اطلاعاتي خود استفاده مي نمايند. بديهی است كه با توجه به امكانات اين ابزار امكان توليد گزارشات مديريتي از كليه پايگاه داده هاي موجود در سازمان اعم از پايگاه داده هاي سيستم ERP و ديگر سيستمها به سادگي و در مدت زمان كوتاه وجود دارد.

شرکت باسا به عنوان يکي از ارائه کنندگان معتبر راهکارهاي اوراکل در ايران متدولوژي خاص و چابک خود براي پياده سازي هوش تجاري اوراکل به خصوص براي سازمانهايي که از سيستمهاي ERP اوراکل استفاده مي کنند را دارد. براي مشترياني که از سيستمهاي Oracle EBS، Siebel، PeopleSoft يا JD Edwards استفاده مي کنند اين متدولوژي بسيار چابک و تنها در سه فاز تعريف شده است. زماني که مي خواهيم يک پروژه هوش تجاري را آغاز کنيم بايد از همان ابتدا به خروجي نهايي که مدنظر است به دقت بيانديشيم. روش پيشنهادي شرکت باسا براي پياده سازي پروژه هاي BI يک روش “Out of the box” است که مسير استقرار و تحويل پروژه را بسيار آسان مي سازد.

معرفی راهکارها