دلايل و دستاوردهای پياده‌سازي ERP در سازمان‌ها

پياده‌سازي سيستم ERP مزاياي بي‌شماري را براي سازمان‌ها به ارمغان مي‌آورد. اين مزايا فراتر از بهبود موقعيت فعلي بوده و هدف اصلي آن تأمين نيازهاي دراز مدت سازمان و توانمند نمودن آن در حوزه‌هاي مختلف مي‌باشد. از جمله اين حوزه‌ها می‌توان به حوزه‌های استراتژيک، عملياتی، فنی و مالی اشاره نمود. در ادامه به طور اجمالی به مزايای عمده ERP در هر يک از اين حوزه‌ها پرداخته می‌شود:

1- دستاوردهاي ERP در حوزه استراتژيك

 • ايجاد نگرش سيستمي در سازمان
 • نظام‌مند نمودن چگونگي انجام فرآيندهاي كاري
 • کمک در دستيابی به مزاياي رقابتي از طريق بهبود فرايندها
 • توانايي هماهنگي سريع با تغيير شرايط برون سازماني- تجارت الكترونيكي
 • توانايي هماهنگ نمودن سيستم سازمان با تكنولوژي‌هاي روز نظير وب, اينترنت و …
 • توسعه زيرساخت لازم به منظور وارد شدن به بحث کسب و کار الکترونيکی (E-Business)
 • امکان و يا تسهيل توسعه سيستم‌ها و تکنولوژي‌هاي جديد از جمله [1]JIT
 • ايجاد يكپارچگي سازماني از بعد اطلاعاتي و افزايش سازگاري اطلاعات موجود در سازمان.

2- دستاوردهاي ERP در حوزه عملياتي

 • بهبود کيفيت اطلاعات و سرعت دستيابی به آن
 • به‌روز نمودن اطلاعات مالي و عملياتي سازمان
 • کاهش هزينه‌هاي عملياتی (پردازش اطلاعات، خريد، فروش، پشتيباني و تدارکات و …)
 • بهبود تعاملات با مشتريان، تأمين‌کنندگان و پيمانکاران
 • بهبود مديريت سفارشات
 • سازماندهي و بهينه‌سازي روش‌هاي ورود داده‌ها در سيستم
 • کاهش زمان تحويل/ توزيع کالا
 • کاهش زمان دوره انبارداری
 • کاهش هزينه‌هاي دوره‌هاي نگهداري تجهيزات
 • بهينه‌سازی موجودي سازمان
 • انجام صحيح کارها و کاهش دوباره‌کاري
 • افزايش راندمان کاري کارکنان

3- دستاوردهاي ERP در حوزه فني

 • دسترسي سريع و ايمن به اطلاعات به دليل طراحي و پياده‌سازي سيستم‌ها مبتني بر اينترنت
 • کاهش ميزان سطوح آموزشي مورد نياز جهت مديريت سازمان به دليل يکپارچگي سيستم‌ها
 • همبستگي کامل و خودکار بين سيستم‌ها

4- دستاوردهاي ERP در حوزه مالي

 • به حداقل رساندن هزينه‌هاي سازمان (بالاخص هزينه‌های عملياتی)
 • استفاده بهينه از دارائي‌ها
 • افزايش برگشت سرمايه
 • بهينه‌سازي گردش مالي
 • کاهش زمان بستن حساب‌های مالی (کاهش زمان دوره‌های مالی)
 • کنترل منابع جهت استفاده بهينه

به بيان ديگر مزايای سيستم‌های پشتيبان مديريت و سيستم‌های پشتيبان عمليات به ترتيب عبارت است از بهينه‌سازی سودآوری و بهينه‌سازی بهره‌وری.[1]- Just in Time

معرفی راهکارها