نحوه هم افزايي EA و BPM جهت افزايش موفقيت کسب و کار

نحوه هم افزايي EA و BPM جهت افزايش موفقيت کسب و کار

ارائه شده در سومین همایش کاربردی معماری سازمانی ایران

در دهکده جهاني به هم پيوسته و متغير امروزي، بهبود مستمر و برنامه ريزي و اجراي برنامه ها براي همنوايي با تغييرات، يکي از لازمه هاي موفقيت کسب و کار است. در گذشته نه چندان دور، برنامه ريزيهاي کوتاه مدت و سالانه براي کسب و کار و فناوري اطلاعات مرسوم بود که اين برنامه ريزيها معمولا بر اساس بودجه انجام مي گرديد. ولي در جهان پويا، يکپارچه، متمدن و هوشمند امروزي لازم است تا در کنار برنامه ريزيهاي کوتاه مدت و بلند مدت، بهبود فرايندهاي کاري و کاهش هزينه ها بصورت مستمر در دستور کار بوده و اقدامات لازم در اين زمينه صورت پذيرد.

آنچه در کسب و کارهاي امروزي مشاهده مي شود آن است که متاسفانه در بسياري از موارد، سازمانها علي رغم برنامه ريزيهاي دقيق، بدليل عدم هماهنگي مابين برنامه و اجرا، به موفقيت مدنظر خود دست پيدا نمي کنند. واقعيت آن است که تحقق اهداف استراتژيک يک سازمان در گرو داشتن چشم اندازي صحيح، درک صحيح شرايط سازمان، تعريف و اجراي صحيح پروژه ها و داشتن پلتفرمي قوي و کارا براي شناخت و بهبود مستمر فرايندهاي سازمان مي باشد و لازمه موفقيت سازمان آن است که هم برنامه ريزان سازمان و هم توسعه و بهبود دهندگان فرايندها نسبت به اين موارد تسلط داشته و با يکديگر همکاري نمايند.

همانگونه که معماري سازماني (EA) مدتهاست به عنوان راهکار مطمئن و شناخته شده جهت برنامه ريزي و همنوايي کسب و کار و فناوري اطلاعات مطرح گرديده، به موازات آن مشاوران کسب و کار در راستاي بهبود مستمر سازمان، راهکار BPM را به عنوان راهکاري مطمئن برگزيده اند. از مزيتهاي راهکار BPM تاکيد آن بر طراحي فرايندهاي منعطف و پويا و همچنين اتوماسيون و ارکستريشن فرايندها با استفاده از IT است. نکته قابل توجه آن است که محققان و مشاوران کسب و کار دريافته اند که در بسياري از موارد، موفقيت کسب و کار نمي تواند به خوبي اتفاق بيفتد مگر اينکه ديد جامعي که منتج شده از انجام پروژه معماري سازماني است با راهکارهاي BPM براي بهبود مستمر فرايندها ترکيب گردد.

در اين سمينار سعي خواهد شد ضمن معرفي راهکار BPM، تاثيرات متقابلي که معماري سازماني و مديريت فرايندها بر يکديگر دارند تشريح گرديده و بهترين روش براي تلفيق اين دو در راستاي موفقيت سازمانها مورد بررسي قرار گيرد.

درصورت نیاز به دریافت فایل مربوط به این سمینار لطفا درخواست خود را از طریق ایمیل به آدرس Pkarshenas@basaco.net ارسال فرمایید.

معرفی راهکارها