نظارت پرونده الکترونیک سلامت

کارفرما: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

سال عقد قرارداد: 1389

شرح مختصر پروژه:

در راستای توسعه و استقرار پرونده الکترونیک سلامت کشور تاکنون فعالیتهای مختلفی انجام شده است. در همین راستا شرکت باسا افتخار آن را داشته است که در مهمترین پروژه تعریف شده در این زمینه (فاز اول توسعه پرونده الکترونیک سلامت کشور) به عنوان ناظر پروژه با وزارت محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همکاری نماید.

اهداف كلان مدنظر در توسعه پرونده الكترونيكي سلامت عبارتند از:

  • ثبت تمامي اطلاعات درماني و بهداشتي تمامي شهروندان كشور به صورت يكپارچه
  • ايجاد امكان براي تمامي كادر سلامت كشور براي دستيابي (در صورت مجاز بودن به این کار) به اطلاعات سلامت شهروندان براي افزايش كيفيت خدمات سلامت به شهروندان
  • ايجاد امكان براي تمامي شهروندان برای دسترسی به کلیه اطلاعات سلامت خودشان
  • دسترسي مديران نظام سلامت (با لحاظ نمودن ملزومات امنیتی) به اطلاعات ارائه  خدمات سلامت و دريافت گزارشات مورد نياز براي برنامه‌ريزي‌هاي بهتر
  • ايجاد ارتباط اطلاعاتي بين مراكز ارائه  خدمات سلامت و مراكز بيمه‌اي و كاهش زمان و هزينه‌هاي ارائه  خدمات بيمه‌اي
معرفی راهکارها