تماس با ما

پست الکترونیکی شرکت: info@basaco.net

پست الکترونیکی مدیرعامل:kazem@basaco.net

پست الکترونیکی مدیر دفتر تهران:salehi@basaco.net

پست الکترونیکی مدیر پژوهش و توسعه بازار:salehi@basaco.net

آدرس:

دفتر مرکزی: اصفهان -خیابان شیخ صدوق شمالی – جنب پل هوایی – ساختمان شماره 34 – شرکت باسا

کد پستی: 8164783573

تلفن:  36627532 (031)        فکس: 36610318 (031) داخلی شماره 5

دفتر تهران: خیابان میر داماد – خیابان آزیتا – پلاک 13 – واحد 8

کد پستی: 1911943559

تلفن/فاکس: 26642813 (021) -  26642978 (021)

معرفی راهکارها