تماس با ما

پست الکترونیکی شرکت: info@basaco.net

پست الکترونیکی مدیرعامل:kazem@basaco.net

پست الکترونیکی مدیر دفتر تهران:salehi@basaco.net

پست الکترونیکی مدیر پژوهش و توسعه بازار:salehi@basaco.net

آدرس:

دفتر مرکزی: اصفهان -خیابان میر- خیابان هفت دست شرقی – پلاک 346 – شرکت باسا

کد پستی: 8164654933

تلفن: 36622950 (031)        فکس: 36622959 (031) داخلی شماره 5

دفتر تهران: یوسف آباد_ بالاتر از میدان سید جمال الدین اسد آبادی- پلاک 370-  طبقه 2 ، واحد 8

کد پستی:1433743171

تلفن/فاکس: 88048367  (021) ، 88048357 (021)

معرفی راهکارها