نیروی انسانی باسا

شرکت باسا داراي نيروهاي متخصص در طراحي، ساخت و پياده‌سازي سيستم‌هاي اطلاعاتي يکپارچه در صنايع مختلف کشور بوده و از همکاري اساتيد دانشگاه در زمينه IT و ICT بهره مي‌برد.

گروههای تخصصي عمده موجود در شرکت عبارتند از:

1- گروه توسعه (Technical)

2- گروه تحلیلگران فرايند (Functional)

3- گروه استاندارد، زيرساخت و نرم افزارهاي پايه (Infrastructure)

4- گروه پشتیبانی

اين ساختار با اين دانش شكل گرفته است كه براي ارائه سيستم كارا و بهينه به مشتريان گرامي لازم است در وهله اول تحليلگران باتجربه (نیروهای functional) در زمينه هريك از حوزه هاي فرايندي سازمان با تعامل با عوامل كارفرما نسبت به نيازسنجي و تحليل نيازمنديها اقدام نموده و سپس طراحان و پياده سازان حرفه اي (نیروهای Technical) با طراحي ، پيادهسازی و استقرار مناسب، بهترين سيستم را به مشتري ارائه نمايند. در اين راستا بديهي است كه تيم زيرساخت، استاندارد و نرم افزارهاي پايه وظيفه تدوين استانداردها و تنظيم و پشتيباني نرم افزارهاي پايه را بر عهده دارد. وظیفه پشتیبانی و نگهداری سایت کارفرما (نرم افزار و سخت افزار) بر عهده گروه پشتیبانی شرکت می باشد.

 

ترکیب نیروی انسانی شرکت باسا

ترکیب نیروی انسانی شرکت باسا

 

معرفی راهکارها